தமிழ்

Luke 22:30 in Tamil

லூக்கா 22:30
நீங்கள் என் ராஜ்யத்திலே என் பந்தியில் போஜனபானம்பண்ணி, இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களையும் நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாய்ச் சிங்காசனங்களின்மேல் உட்காருவீர்கள் என்றார்.

Luke 22:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

American Standard Version (ASV)

that ye may eat and drink at my table in my kingdom; and ye shall sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

So that you may take food and drink at my table in my kingdom, and be seated like kings, judging the twelve tribes of Israel.

Darby English Bible (DBY)

that ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

World English Bible (WEB)

that you may eat and drink at my table in my Kingdom. You will sit on thrones, judging the twelve tribes of Israel.”

Young’s Literal Translation (YLT)

that ye may eat and may drink at my table, in my kingdom, and may sit on thrones, judging the twelve tribes of Israel.’

லூக்கா 22:30 in English

neengal En Raajyaththilae En Panthiyil Pojanapaanampannnni, Isravaelin Panniranndu Koththirangalaiyum Niyaayantheerkkiravarkalaaych Singaasanangalinmael Utkaaruveerkal Entar.


Read Full Chapter : Luke 22