தமிழ்

Revelation 2:26 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:26
ஜெயங்கொண்டு முடிவுபரியந்தம் என் கிரியைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனுக்கு, நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிகாரம் பெற்றதுபோல, ஜாதிகள்மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:26 in English

jeyangaொnndu Mutivupariyantham En Kiriyaikalaik Kaikkollukiravanevano Avanukku, Naan En Pithaavinidaththil Athikaaram Pettathupola, Jaathikalmael Athikaaram Koduppaen.


Read Full Chapter : Revelation 2