தமிழ்

Revelation 2:27 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:27
அவன் இருப்புக்கோலால் அவர்களை ஆளுவான்; அவர்கள் மண்பாண்டங்களைப்போல நொறுக்கப்படுவார்கள்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:27 in English

avan Iruppukkolaal Avarkalai Aaluvaan; Avarkal Mannpaanndangalaippola Norukkappaduvaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 2