தமிழ்

Revelation 2:28 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:28
விடிவெள்ளி நட்சத்திரத்தையும் அவனுக்குக் கொடுப்பேன்


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:28 in English

vitivelli Natchaththiraththaiyum Avanukkuk Koduppaen


Read Full Chapter : Revelation 2