தமிழ்

Luke 22:29 in Tamil

லூக்கா 22:29
ஆகையால், என் பிதா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினதுபோல, நானும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறேன்.


லூக்கா 22:29 in English

aakaiyaal, En Pithaa Enakku Oru Raajyaththai Aerpaduththinathupola, Naanum Ungalukku Aerpaduththukiraen.


Read Full Chapter : Luke 22