தமிழ்

1 Peter 5:4 in Tamil

1 பேதுரு 5:4
அப்படிச் செய்தால் பிரதான மேய்ப்பர் வெளிப்படும்போது மகிமையுள்ள வாடாத கிரீடத்தைப் பெறுவீர்கள்.


1 பேதுரு 5:4 in English

appatich Seythaal Pirathaana Maeyppar Velippadumpothu Makimaiyulla Vaadaatha Kireedaththaip Peruveerkal.


Read Full Chapter : 1 Peter 5