தமிழ்

1 Peter 1:4 in Tamil

1 பேதுரு 1:4
அவர், இயேசுகிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்ததினாலே, அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமாகிய சுதந்தரத்திற்கேதுவாக, ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி, தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜெநிப்பித்தார்.


1 பேதுரு 1:4 in English

avar, Yesukiristhu Mariththorilirunthu Elunthathinaalae, Aliyaathathum Maasattathum Vaadaathathumaakiya Suthantharaththirkaethuvaaka, Jeevanulla Nampikkai Unndaakumpati, Thamathu Mikuntha Irakkaththinpatiyae Nammai Marupatiyum Jenippiththaar.


Read Full Chapter : 1 Peter 1