தமிழ்

1 Peter 1:14 in Tamil

1 பேதுரு 1:14
நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல், கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகளாயிருந்து,


1 பேதுரு 1:14 in English

neengal Munnae Ungal Ariyaamaiyinaalae Konntiruntha Ichchaைkalinpati Ini Nadavaamal, Geelppatikira Pillaikalaayirunthu,


Read Full Chapter : 1 Peter 1