தமிழ்

Ephesians 2:2 in Tamil

எபேசியர் 2:2
அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடியாகவும், கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரியைசெய்கிற ஆகாயத்து அதிகாரப் பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்துகொண்டீர்கள்.

Ephesians 2:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:

American Standard Version (ASV)

wherein ye once walked according to the course of this world, according to the prince of the powers of the air, of the spirit that now worketh in the sons of disobedience;

Bible in Basic English (BBE)

In which you were living in the past, after the ways of this present world, doing the pleasure of the lord of the power of the air, the spirit who is now working in those who go against the purpose of God;

Darby English Bible (DBY)

in which ye once walked according to the age of this world, according to the ruler of the authority of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience:

World English Bible (WEB)

in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the powers of the air, the spirit who now works in the children of disobedience;

Young’s Literal Translation (YLT)

in which once ye did walk according to the age of this world, according to the ruler of the authority of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience,

எபேசியர் 2:2 in English

avaikalil Neengal Murkaalaththilae Ivvulaka Valakkaththirkaettapatiyaakavum, Geelppatiyaamaiyin Pillaikalidaththil Ippoluthu Kiriyaiseykira Aakaayaththu Athikaarap Pirapuvaakiya Aavikkaettapatiyaakavum Nadanthukonnteerkal.


Read Full Chapter : Ephesians 2