தமிழ்

Ephesians 2:15 in Tamil

எபேசியர் 2:15
சட்டதிட்டங்களாகிய நியாயப்பிரமாணத்தைத் தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து, இருதிறத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாகச் சிருஷ்டித்து, இப்படிச் சமாதானம்பண்ணி,

Ephesians 2:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;

American Standard Version (ASV)

having abolished in the flesh the enmity, `even’ the law of commandments `contained’ in ordinances; that he might create in himself of the two one new man, `so’ making peace;

Bible in Basic English (BBE)

Having in his flesh put an end to that which made the division between us, even the law with its rules and orders, so that he might make in himself, of the two, one new man, so making peace;

Darby English Bible (DBY)

having annulled the enmity in his flesh, the law of commandments in ordinances, that he might form the two in himself into one new man, making peace;

World English Bible (WEB)

having abolished in the flesh the hostility, the law of commandments contained in ordinances, that he might create in himself one new man of the two, making peace;

Young’s Literal Translation (YLT)

the enmity in his flesh, the law of the commands in ordinances having done away, that the two he might create in himself into one new man, making peace,

எபேசியர் 2:15 in English

sattathittangalaakiya Niyaayappiramaanaththaith Thammutaiya Maamsaththinaalae Oliththu, Iruthiraththaaraiyum Thamakkullaaka Orae Puthiya Manushanaakach Sirushtiththu, Ippatich Samaathaanampannnni,


Read Full Chapter : Ephesians 2