தமிழ்

Ephesians 2:12 in Tamil

எபேசியர் 2:12
அக்காலத்திலே இயேசுகிறிஸ்துவைச் சேராதவர்களும், இஸ்ரவேலுடைய காணியாட்சிக்குப் புறம்பானவர்களும், வாக்குத்தத்தத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியரும், நம்பிக்கையில்லாதவர்களும், இவ்வுலகத்தில் தேவனற்றவர்களுமாயிருந்தீர்களென்று நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்.


எபேசியர் 2:12 in English

akkaalaththilae Yesukiristhuvaich Seraathavarkalum, Isravaelutaiya Kaanniyaatchikkup Purampaanavarkalum, Vaakkuththaththaththin Udanpatikkaikalukku Anniyarum, Nampikkaiyillaathavarkalum, Ivvulakaththil Thaevanattavarkalumaayiruntheerkalentu Ninaiththukkollungal.


Read Full Chapter : Ephesians 2