தமிழ்

Isaiah 44:6 in Tamil

ஏசாயா 44:6
நான் முந்தினவரும், நான் பிந்தினவருந்தானே; என்னைத்தவிர தேவன் இல்லையென்று, இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தரும், சேனைகளின் கர்த்தராகிய அவனுடைய மீட்பரும் சொல்லுகிறார்.

Isaiah 44:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God.

American Standard Version (ASV)

Thus saith Jehovah, the King of Israel, and his Redeemer, Jehovah of hosts: I am the first, and I am the last; and besides me there is no God.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord, the King of Israel, even the Lord of armies who has taken up his cause, says, I am the first and the last, and there is no God but me.

Darby English Bible (DBY)

Thus saith Jehovah, the King of Israel, and his Redeemer, Jehovah of hosts: I [am] the first, and I [am] the last, and beside me there is no God.

World English Bible (WEB)

Thus says Yahweh, the King of Israel, and his Redeemer, Yahweh of Hosts: I am the first, and I am the last; and besides me there is no God.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said Jehovah, king of Israel, And his Redeemer, Jehovah of Hosts: `I `am’ the first, and I the last, And besides Me there is no God.

ஏசாயா 44:6 in English

naan Munthinavarum, Naan Pinthinavarunthaanae; Ennaiththavira Thaevan Illaiyentu, Isravaelin Raajaavaakiya Karththarum, Senaikalin Karththaraakiya Avanutaiya Meetparum Sollukiraar.


Read Full Chapter : Isaiah 44