தமிழ்

Isaiah 43:10 in Tamil

ஏசாயா 43:10
நானே அவரென்று நீங்கள் உணர்ந்து, என்னை அறிந்து விசுவாசிக்கும்படிக்கு நீங்களும் நான் தெரிந்துகொண்ட என் தாசனும் எனக்குச் சாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; எனக்கு முன் ஏற்பட்ட தேவன் இல்லை, எனக்குப்பின் இருப்பதும் இல்லை.

Isaiah 43:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.

American Standard Version (ASV)

Ye are my witnesses, saith Jehovah, and my servant whom I have chosen; that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.

Bible in Basic English (BBE)

You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have taken for myself: so that you may see and have faith in me, and that it may be clear to you that I am he; before me there was no God formed, and there will not be after me.

Darby English Bible (DBY)

Ye are my witnesses, saith Jehovah, and my servant whom I have chosen; that ye may know and believe me, and understand that I [am] HE: before me there was no ùGod formed, neither shall there be after me.

World English Bible (WEB)

You are my witnesses, says Yahweh, and my servant whom I have chosen; that you may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.

Young’s Literal Translation (YLT)

Ye `are’ My witnesses, an affirmation of Jehovah, And My servant whom I have chosen, So that ye know and give credence to Me, And understand that I `am’ He, Before Me there was no God formed, And after Me there is none.

ஏசாயா 43:10 in English

naanae Avarentu Neengal Unarnthu, Ennai Arinthu Visuvaasikkumpatikku Neengalum Naan Therinthukonnda En Thaasanum Enakkuch Saatchikalaayirukkireerkal Entu Karththar Sollukiraar; Enakku Mun Aerpatta Thaevan Illai, Enakkuppin Iruppathum Illai.


Read Full Chapter : Isaiah 43