தமிழ்

1 Corinthians 15:15 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:15
மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால், தேவன் எழுப்பாத கிறிஸ்துவை அவர் எழுப்பினாரென்று நாங்கள் தேவனைக்குறித்துச் சாட்சிசொன்னதினாலே, தேவனுக்காகப் பொய்ச்சாட்சி சொல்லுகிறவர்களாகவும் காணப்படுவோமே.

1 Corinthians 15:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yea, and we are found false witnesses of God; because we have testified of God that he raised up Christ: whom he raised not up, if so be that the dead rise not.

American Standard Version (ASV)

Yea, we are found false witnesses of God; because we witnessed of God that he raised up Christ: whom he raised not up, if so be that the dead are not raised.

Bible in Basic English (BBE)

Yes, and we are seen to be false witnesses of God; because we gave witness of God that by his power Christ came again from the dead: which is not true if there is no coming back from the dead.

Darby English Bible (DBY)

And we are found also false witnesses of God; for we have witnessed concerning God that he raised the Christ, whom he has not raised if indeed [those that are] dead are not raised.

World English Bible (WEB)

Yes, we are found false witnesses of God, because we testified about God that he raised up Christ, whom he didn’t raise up, if it is so that the dead are not raised.

Young’s Literal Translation (YLT)

and we also are found false witnesses of God, because we did testify of God that He raised up the Christ, whom He did not raise if then dead persons do not rise;

1 கொரிந்தியர் 15:15 in English

mariththor Uyirththelaavittal, Thaevan Eluppaatha Kiristhuvai Avar Eluppinaarentu Naangal Thaevanaikkuriththuch Saatchisonnathinaalae, Thaevanukkaakap Poychchaாtchi Sollukiravarkalaakavum Kaanappaduvomae.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15