தமிழ்

1 Corinthians 15:47 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:47
முந்தின மனுஷன் பூமியிலிருந்துண்டான மண்ணானவன்; இரண்டாம் மனுஷன் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர்.

1 Corinthians 15:47 in Other Translations

King James Version (KJV)

The first man is of the earth, earthy; the second man is the Lord from heaven.

American Standard Version (ASV)

The first man is of the earth, earthy: the second man is of heaven.

Bible in Basic English (BBE)

The first man is from the earth, and of the earth: the second man is from heaven.

Darby English Bible (DBY)

the first man out of [the] earth, made of dust; the second man, out of heaven.

World English Bible (WEB)

The first man is of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven.

Young’s Literal Translation (YLT)

The first man `is’ out of the earth, earthy; the second man `is’ the Lord out of heaven;

1 கொரிந்தியர் 15:47 in English

munthina Manushan Poomiyilirunthunndaana Mannnnaanavan; Iranndaam Manushan Vaanaththilirunthu Vantha Karththar.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15