தமிழ்

1 Corinthians 15:48 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:48
மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவனோ மண்ணானவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே; வானத்துக்குரியவர் எப்படிப்பட்டவரோ, வானத்துக்குரியவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே.

1 Corinthians 15:48 in Other Translations

King James Version (KJV)

As is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.

American Standard Version (ASV)

As is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.

Bible in Basic English (BBE)

Those who are of the earth are like the man who was from the earth: and those who are of heaven are like the one from heaven.

Darby English Bible (DBY)

Such as he made of dust, such also those made of dust; and such as the heavenly [one], such also the heavenly [ones].

World English Bible (WEB)

As is the one made of dust, such are those who are also made of dust; and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.

Young’s Literal Translation (YLT)

as `is’ the earthy, such `are’ also the earthy; and as `is’ the heavenly, such `are’ also the heavenly;

1 கொரிந்தியர் 15:48 in English

mannnnaanavan Eppatippattavano Mannnnaanavarkalum Appatippattavarkalae; Vaanaththukkuriyavar Eppatippattavaro, Vaanaththukkuriyavarkalum Appatippattavarkalae.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15