தமிழ்

1 Corinthians 15:14 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:14
கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லையென்றால், எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா, உங்கள் விசுவாசமும் விருதா.

1 Corinthians 15:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain.

American Standard Version (ASV)

and if Christ hath not been raised, then is our preaching vain, your faith also is vain.

Bible in Basic English (BBE)

And if Christ did not come again from the dead, then our good news and your faith in it are of no effect.

Darby English Bible (DBY)

but if Christ is not raised, then, indeed, vain also [is] our preaching, and vain also your faith.

World English Bible (WEB)

If Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith also is in vain.

Young’s Literal Translation (YLT)

and if Christ hath not risen, then void `is’ our preaching, and void also your faith,

1 கொரிந்தியர் 15:14 in English

kiristhu Elunthirukkavillaiyental, Engal Pirasangamum Viruthaa, Ungal Visuvaasamum Viruthaa.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15