தமிழ்

1 Corinthians 15:32 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:32
நான் எபேசுவிலே துஷ்டமிருகங்களுடனே போராடினேனென்று மனுஷர்வழக்கமாய்ச் சொல்லுகிறேன்; அப்படிப் போராடினதினாலே எனக்குப் பிரயோஜனமென்ன? மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால், புசிப்போம் குடிப்போம், நாளைக்குச் சாவோம் என்று சொல்லலாமே?

1 Corinthians 15:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth it me, if the dead rise not? let us eat and drink; for to morrow we die.

American Standard Version (ASV)

If after the manner of men I fought with beasts at Ephesus, what doth it profit me? If the dead are not raised, let us eat and drink, for to-morrow we die.

Bible in Basic English (BBE)

If, after the way of men, I was fighting with beasts at Ephesus, what profit is it to me? If the dead do not come to life again, let us take our pleasure in feasting, for tomorrow we come to an end.

Darby English Bible (DBY)

If, [to speak] after the manner of man, I have fought with beasts in Ephesus, what is the profit to me if [those that are] dead do not rise? let us eat and drink; for to-morrow we die.

World English Bible (WEB)

If I fought with animals at Ephesus for human purposes, what does it profit me? If the dead are not raised, then “let us eat and drink, for tomorrow we die.”

Young’s Literal Translation (YLT)

if after the manner of a man with wild beasts I fought in Ephesus, what the advantage to me if the dead do not rise? let us eat and drink, for to-morrow we die!

1 கொரிந்தியர் 15:32 in English

naan Epaesuvilae Thushdamirukangaludanae Poraatinaenentu Manusharvalakkamaaych Sollukiraen; Appatip Poraatinathinaalae Enakkup Pirayojanamenna? Mariththor Uyirththelaavittal, Pusippom Kutippom, Naalaikkuch Saavom Entu Sollalaamae?


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15