தமிழ்

1 Corinthians 15:46 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:46
ஆகிலும் ஆவிக்குரிய சரீரம் முந்தினதல்ல, ஜென்மசரீரமே முந்தினது; ஆவிக்குரிய சரீரம் பிந்தினது.

1 Corinthians 15:46 in Other Translations

King James Version (KJV)

Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.

American Standard Version (ASV)

Howbeit that is not first which is spiritual, but that which is natural; then that which is spiritual.

Bible in Basic English (BBE)

But that which is natural comes before that which is of the spirit.

Darby English Bible (DBY)

But that which is spiritual [was] not first, but that which is natural, then that which is spiritual:

World English Bible (WEB)

However that which is spiritual isn’t first, but that which is natural, then that which is spiritual.

Young’s Literal Translation (YLT)

but that which is spiritual `is’ not first, but that which `was’ natural, afterwards that which `is’ spiritual.

1 கொரிந்தியர் 15:46 in English

aakilum Aavikkuriya Sareeram Munthinathalla, Jenmasareeramae Munthinathu; Aavikkuriya Sareeram Pinthinathu.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15