தமிழ்

1 Corinthians 15:31 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:31
நான் அநுதினமும் சாகிறேன்; அதை நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினால் உங்களைக்குறித்து நான் பாராட்டுகிற மேன்மையைக்கொண்டு சத்தியமாய்ச் சொல்லுகிறேன்.

1 Corinthians 15:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.

American Standard Version (ASV)

I protest by that glorifying in you, brethren, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.

Bible in Basic English (BBE)

Yes, truly, by your pride in me, my brothers in Christ Jesus our Lord, my life is one long death.

Darby English Bible (DBY)

Daily I die, by your boasting which I have in Christ Jesus our Lord.

World English Bible (WEB)

I affirm, by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.

Young’s Literal Translation (YLT)

Every day do I die, by the glorying of you that I have in Christ Jesus our Lord:

1 கொரிந்தியர் 15:31 in English

naan Anuthinamum Saakiraen; Athai Nammutaiya Karththaraakiya Kiristhu Yesuvinaal Ungalaikkuriththu Naan Paaraattukira Maenmaiyaikkonndu Saththiyamaaych Sollukiraen.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15