தமிழ்

2 Corinthians 11:23 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 11:23
அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரரா? நான் அதிகம்; புத்தியீனமாய்ப் பேசுகிறேன்; நான் அதிகமாய்ப் பிரயாசப்பட்டவன், அதிகமாய் அடிபட்டவன், அதிகமாய்க் காவல்களில் வைக்கப்பட்டவன், அநேகந்தரம் மரண அவதியில் அகப்பட்டவன்.

2 Corinthians 11:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.

American Standard Version (ASV)

Are they ministers of Christ? (I speak as one beside himself) I more; in labors more abundantly, in prisons more abundantly, in stripes above measure, in deaths oft.

Bible in Basic English (BBE)

Are they servants of Christ? (I am talking foolishly) I am more so; I have had more experience of hard work, of prisons, of blows more than measure, of death.

Darby English Bible (DBY)

Are they ministers of Christ? (I speak as being beside myself) *I* above measure [so]; in labours exceedingly abundant, in stripes to excess, in prisons exceedingly abundant, in deaths oft.

World English Bible (WEB)

Are they servants of Christ? (I speak as one beside himself) I am more so; in labors more abundantly, in prisons more abundantly, in stripes above measure, in deaths often.

Young’s Literal Translation (YLT)

ministrants of Christ are they? — as beside myself I speak — I more; in labours more abundantly, in stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths many times;

2 கொரிந்தியர் 11:23 in English

avarkal Kiristhuvin Ooliyakkaararaa? Naan Athikam; Puththiyeenamaayp Paesukiraen; Naan Athikamaayp Pirayaasappattavan, Athikamaay Atipattavan, Athikamaayk Kaavalkalil Vaikkappattavan, Anaekantharam Marana Avathiyil Akappattavan.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 11