தமிழ்

2 Timothy 1:8 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 1:8
ஆகையால் நம்முடைய கர்த்தரைப்பற்றிய சாட்சியைக்குறித்தாவது, அவர்நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற என்னைக்குறித்தாவது, நீ வெட்கப்படாமல், தேவவல்லமைக்கேற்றபடி சுவிசேஷத்திற்காக என்னோடேகூடத் தீங்கநுபவி.

2 Timothy 1:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God;

American Standard Version (ASV)

Be not ashamed therefore of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but suffer hardship with the gospel according to the power of God;

Bible in Basic English (BBE)

Have no feeling of shame, then, for the witness of our Lord or for me, his prisoner: but undergo all things for the good news in the measure of the power of God;

Darby English Bible (DBY)

Be not therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner; but suffer evil along with the glad tidings, according to the power of God;

World English Bible (WEB)

Therefore don’t be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner; but endure hardship for the Gospel according to the power of God,

Young’s Literal Translation (YLT)

therefore thou mayest not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but do thou suffer evil along with the good news according to the power of God,

2 தீமோத்தேயு 1:8 in English

aakaiyaal Nammutaiya Karththaraippattiya Saatchiyaikkuriththaavathu, Avarnimiththam Kattappattirukkira Ennaikkuriththaavathu, Nee Vetkappadaamal, Thaevavallamaikkaettapati Suviseshaththirkaaka Ennotaekoodath Theenganupavi.


Read Full Chapter : 2 Timothy 1