தமிழ்

2 Timothy 4:17 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:17
கர்த்தர் எல்லாத் தீமையினின்றும் என்னை இரட்சித்து, தம்முடைய பரம ராஜ்யத்தை அடையும்படி காப்பாற்றுவார்; அவருக்குச் சதாகாலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.

2 Timothy 4:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.

American Standard Version (ASV)

But the Lord stood by me, and strengthened me; that through me the message might me fully proclaimed, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.

Bible in Basic English (BBE)

But the Lord was by my side and gave me strength; so that through me the news might be given out in full measure, and all the Gentiles might give ear: and I was taken out of the mouth of the lion.

Darby English Bible (DBY)

But the Lord stood with [me], and gave me power, that through me the proclamation might be fully made, and all [those of] the nations should hear; and I was delivered out of the lion’s mouth.

World English Bible (WEB)

But the Lord stood by me, and strengthened me, that through me the message might be fully proclaimed, and that all the Gentiles might hear; and I was delivered out of the mouth of the lion.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the Lord stood by me, and did strengthen me, that through me the preaching might be fully assured, and all the nations might hear, and I was freed out of the mouth of a lion,

2 தீமோத்தேயு 4:17 in English

karththar Ellaath Theemaiyinintum Ennai Iratchiththu, Thammutaiya Parama Raajyaththai Ataiyumpati Kaappaattuvaar; Avarukkuch Sathaakaalangalilum Makimai Unndaavathaaka. Aamen.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4