தமிழ்

2 Timothy 4:21 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:21
ஐபூலுவும், புதேஞ்சும், லீனுவும், கலவுதியாளும், மற்றெல்லாச் சகோதாரும் உனக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள்.


2 தீமோத்தேயு 4:21 in English

aipooluvum, Puthaenjum, Leenuvum, Kalavuthiyaalum, Mattellaach Sakothaarum Unakku Vaalththuthal Sollukiraarkal.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4