தமிழ்

Romans 16:21 in Tamil

ரோமர் 16:21
என் உடன்வேலையாளாகிய தீமோத்தேயும், என் இனத்தாராகிய லுூகியும், யாசோனும், சொசிபத்தரும் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள்.

Romans 16:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.

American Standard Version (ASV)

Timothy my fellow-worker saluteth you; and Lucius and Jason and Sosipater, my kinsmen.

Bible in Basic English (BBE)

Timothy, who is working with me, sends his love to you, so do Lucius and Jason and Sosipater, my relations.

Darby English Bible (DBY)

Timotheus, my fellow-workman, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.

World English Bible (WEB)

Timothy, my fellow worker, greets you, as do Lucius, Jason, and Sosipater, my relatives.

Young’s Literal Translation (YLT)

Salute you do Timotheus, my fellow-workman, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kindred;

ரோமர் 16:21 in English

en Udanvaelaiyaalaakiya Theemoththaeyum, En Inaththaaraakiya Luூkiyum, Yaasonum, Sosipaththarum Ungalai Vaalththukiraarkal.


Read Full Chapter : Romans 16