தமிழ்

Philippians 1:1 in Tamil

பிலிப்பியர் 1:1
இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராகிய பவுலும் தீமோத்தேயும், பிலிப்பி பட்டணத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் அனைவருக்கும், கண்காணிகளுக்கும், உதவிக்காரருக்கும் எழுதுகிறதாவது:

Philippians 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:

American Standard Version (ASV)

Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus that are at Philippi, with the bishops and deacons:

Bible in Basic English (BBE)

Paul and Timothy, servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, with the Bishops and Deacons of the church:

Darby English Bible (DBY)

Paul and Timotheus, bondmen of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with [the] overseers and ministers;

World English Bible (WEB)

Paul and Timothy, servants of Jesus Christ; To all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers{The word translated “overseers” (episkopos) can also be translated superintendents, guardians, curators, or bishops.} and deacons{Or, servants}:

Young’s Literal Translation (YLT)

Paul and Timotheus, servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with overseers and ministrants;

பிலிப்பியர் 1:1 in English

Yesukiristhuvin Ooliyakkaararaakiya Pavulum Theemoththaeyum, Pilippi Pattanaththil Kiristhu Yesuvukkullaana Parisuththavaankal Anaivarukkum, Kannkaannikalukkum, Uthavikkaararukkum Eluthukirathaavathu:


Read Full Chapter : Philippians 1