தமிழ்

Philippians 1:27 in Tamil

பிலிப்பியர் 1:27
நான் வந்து உங்களைக் கண்டாலும், நான் வராமலிருந்தாலும், நீங்கள் ஒரே ஆவியிலே உறுதியாய் நின்று, ஒரே ஆத்துமாவினாலே சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காகக் கூடப்போராடி, எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன்றிலும் மருளாதிருக்கிறீர்களென்று உங்களைக்குறித்து நான் கேள்விப்படும்படி, எவ்விதத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்குப் பாத்திரராக மாத்திரம் நடந்துகொள்ளுங்கள்.

Philippians 1:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;

American Standard Version (ASV)

Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ: that, whether I come and see you and be absent, I may hear of your state, that ye stand fast in one spirit, with one soul striving for the faith of the gospel;

Bible in Basic English (BBE)

Only let your behaviour do credit to the good news of Christ, so that if I come and see you or if I am away from you, I may have news of you that you are strong in one spirit, working together with one soul for the faith of the good news;

Darby English Bible (DBY)

Only conduct yourselves worthily of the glad tidings of the Christ, in order that whether coming and seeing you, or absent, I may hear of what concerns you, that ye stand firm in one spirit, with one soul, labouring together in the same conflict with the faith of the glad tidings;

World English Bible (WEB)

Only let your manner of life be worthy of the Gospel of Christ, that, whether I come and see you or am absent, I may hear of your state, that you stand firm in one spirit, with one soul striving for the faith of the Gospel;

Young’s Literal Translation (YLT)

Only worthily of the good news of the Christ conduct ye yourselves, that, whether having come and seen you, whether being absent I may hear of the things concerning you, that ye stand fast in one spirit, with one soul, striving together for the faith of the good news,

பிலிப்பியர் 1:27 in English

naan Vanthu Ungalaik Kanndaalum, Naan Varaamalirunthaalum, Neengal Orae Aaviyilae Uruthiyaay Nintu, Orae Aaththumaavinaalae Suviseshaththin Visuvaasaththirkaakak Koodapporaati, Ethirkkiravarkalaal Ontilum Marulaathirukkireerkalentu Ungalaikkuriththu Naan Kaelvippadumpati, Evvithaththilum Neengal Kiristhuvin Suviseshaththirkup Paaththiraraaka Maaththiram Nadanthukollungal.


Read Full Chapter : Philippians 1