தமிழ்

1 Corinthians 1:10 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 1:10
சகோதரரே, நீங்களெல்லாரும் ஒரேகாரியத்தைப் பேசவும், பிரிவினைகளில்லாமல் ஏகமனதும் ஏகயோசனையும் உள்ளவர்களாய்ச் சீர்பொருந்தியிருக்கவும்வேண்டுமென்று, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன்.

1 Corinthians 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.

American Standard Version (ASV)

Now I beseech you, brethren, through the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing and `that’ there be no divisions among you; but `that’ ye be perfected together in the same mind and in the same judgment.

Bible in Basic English (BBE)

Now I make request to you, my brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that you will all say the same thing, and that there may be no divisions among you, so that you may be in complete agreement, in the same mind and in the same opinion.

Darby English Bible (DBY)

Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all say the same thing, and that there be not among you divisions; but that ye be perfectly united in the same mind and in the same opinion.

World English Bible (WEB)

Now I beg you, brothers,{The word for “brothers” here and where context allows may also be correctly translated “brothers and sisters” or “siblings.”} through the name of our Lord, Jesus Christ, that you all speak the same thing and that there be no divisions among you, but that you be perfected together in the same mind and in the same judgment.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I call upon you, brethren, through the name of our Lord Jesus Christ, that the same thing ye may all say, and there may not be divisions among you, and ye may be perfected in the same mind, and in the same judgment,

1 கொரிந்தியர் 1:10 in English

sakothararae, Neengalellaarum Oraekaariyaththaip Paesavum, Pirivinaikalillaamal Aekamanathum Aekayosanaiyum Ullavarkalaaych Seerporunthiyirukkavumvaenndumentu, Nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvin Naamaththinaalae Ungalukkup Puththisollukiraen.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 1