தமிழ்

1 Thessalonians 4:1 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 4:1
அன்றியும், சகோதரரே, நீங்கள் இன்னின்ன பிரகாரமாய் நடக்கவும், தேவனுக்குப் பிரியமாயிருக்கவும் வேண்டுமென்று, நீங்கள் எங்களால் கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டபடியே, அதிகமதிகமாய்த் தேறும்படிக்கு, கர்த்தராகிய இயேசுவுக்குள் உங்களை வேண்டிக்கொண்டு புத்திசொல்லுகிறோம்.

1 Thessalonians 4:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.

American Standard Version (ASV)

Finally then, brethren, we beseech and exhort you in the Lord Jesus, that, as ye received of us how ye ought to walk and to please God, even as ye do walk, –that ye abound more and more.

Bible in Basic English (BBE)

And last of all, the prayer which we make to you from our heart and in the name of the Lord Jesus, is this: that as we made clear to you what sort of behaviour is pleasing to God, as in fact you are doing now, so you will go on in these ways, but more and more.

Darby English Bible (DBY)

For the rest, then, brethren, we beg you and exhort you in [the] Lord Jesus, even as ye have received from us how ye ought to walk and please God, even as ye also do walk, that ye would abound still more.

World English Bible (WEB)

Finally then, brothers, we beg and exhort you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, that you abound more and more.

Young’s Literal Translation (YLT)

As to the rest, then, brethren, we request you, and call upon you in the Lord Jesus, as ye did receive from us how it behoveth you to walk and to please God, that ye may abound the more,

1 தெசலோனிக்கேயர் 4:1 in English

antiyum, Sakothararae, Neengal Inninna Pirakaaramaay Nadakkavum, Thaevanukkup Piriyamaayirukkavum Vaenndumentu, Neengal Engalaal Kaettu Aettukkonndapatiyae, Athikamathikamaayth Thaerumpatikku, Karththaraakiya Yesuvukkul Ungalai Vaenntikkonndu Puththisollukirom.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 4