தமிழ்

1 Thessalonians 4:14 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 4:14
இயேசுவானவர் மரித்து பின்பு எழுந்திருந்தாரென்று விசுவாசிக்கிறோமே; அப்படியே இயேசுவுக்குள் நித்திரையடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடேகூடக் கொண்டுவருவார்.

1 Thessalonians 4:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.

American Standard Version (ASV)

For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also that are fallen asleep in Jesus will God bring with him.

Bible in Basic English (BBE)

For if we have faith that Jesus underwent death and came back again, even so those who are sleeping will come again with him by God’s power.

Darby English Bible (DBY)

For if we believe that Jesus has died and has risen again, so also God will bring with him those who have fallen asleep through Jesus.

World English Bible (WEB)

For if we believe that Jesus died and rose again, even so those who have fallen asleep in Jesus will God bring with him.

Young’s Literal Translation (YLT)

for if we believe that Jesus died and rose again, so also God those asleep through Jesus he will bring with him,

1 தெசலோனிக்கேயர் 4:14 in English

Yesuvaanavar Mariththu Pinpu Elunthirunthaarentu Visuvaasikkiromae; Appatiyae Yesuvukkul Niththiraiyatainthavarkalaiyum Thaevan Avarotaekoodak Konnduvaruvaar.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 4