தமிழ்

1 Thessalonians 3:13 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:13
இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடுங்கூட வரும்போது, நீங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாகப் பிழையற்ற பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயிருக்கும்படி உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக.

1 Thessalonians 3:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

To the end he may stablish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints.

American Standard Version (ASV)

to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before our God and Father, at the coming of our Lord Jesus with all his saints.

Bible in Basic English (BBE)

So that your hearts may be strong and free from all sin before our God and Father, at the coming of our Lord Jesus with all his saints.

Darby English Bible (DBY)

in order to the confirming of your hearts unblamable in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints.

World English Bible (WEB)

to the end he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father, at the coming of our Lord Jesus with all his saints.

Young’s Literal Translation (YLT)

to the establishing your hearts blameless in sanctification before our God and Father, in the presence of our Lord Jesus Christ with all His saints.

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:13 in English

ivvithamaay Nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhu Thamathu Parisuththavaankal Anaivarodungaூda Varumpothu, Neengal Nammutaiya Pithaavaakiya Thaevanukku Munpaakap Pilaiyatta Parisuththamullavarkalaayirukkumpati Ungal Iruthayangalai Sthirappaduththuvaaraaka.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 3