தமிழ்

Colossians 1:22 in Tamil

கொலோசேயர் 1:22
நீங்கள் கேட்ட சுவிசேஷத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கையைவிட்டு அசையாமல், ஸ்திரமாயும் உறுதியாயும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படியாகும்.


கொலோசேயர் 1:22 in English

neengal Kaetta Suviseshaththinaal Unndaakum Nampikkaiyaivittu Asaiyaamal, Sthiramaayum Uruthiyaayum Visuvaasaththilae Nilaiththiruppeerkalaanaal Appatiyaakum.


Read Full Chapter : Colossians 1