தமிழ்

2 Peter 3:14 in Tamil

2 பேதுரு 3:14
ஆகையால், பிரியமானவர்களே, இவைகள் வரக் காத்திருக்கிற நீங்கள் கறையற்றவர்களும் பிழையில்லாதவர்களுமாய்ச் சமாதானத்தோடே அவர் சந்நிதியில் காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள்.

2 Peter 3:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless.

American Standard Version (ASV)

Wherefore, beloved, seeing that ye look for these things, give diligence that ye may be found in peace, without spot and blameless in his sight.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason, my loved ones, as you are looking for these things, take great care that when he comes you may be in peace before him, free from sin and every evil thing.

Darby English Bible (DBY)

Wherefore, beloved, as ye wait for these things, be diligent to be found of him in peace, without spot and blameless;

World English Bible (WEB)

Therefore, beloved, seeing that you look for these things, be diligent to be found in peace, without blemish and blameless in his sight.

Young’s Literal Translation (YLT)

wherefore, beloved, these things waiting for, be diligent, spotless and unblameable, by Him to be found in peace,

2 பேதுரு 3:14 in English

aakaiyaal, Piriyamaanavarkalae, Ivaikal Varak Kaaththirukkira Neengal Karaiyattavarkalum Pilaiyillaathavarkalumaaych Samaathaanaththotae Avar Sannithiyil Kaanappadumpati Jaakkirathaiyaayirungal.


Read Full Chapter : 2 Peter 3