தமிழ்

2 Peter 3:3 in Tamil

2 பேதுரு 3:3
முதலாவது நீங்கள் அறியவேண்டியது என்னவெனில்: கடைசிநாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து, தங்கள் சுயஇச்சைகளின்படியே நடந்து,


2 பேதுரு 3:3 in English

muthalaavathu Neengal Ariyavaenntiyathu Ennavenil: Kataisinaatkalil Pariyaasakkaarar Vanthu, Thangal Suyaichchaைkalinpatiyae Nadanthu,


Read Full Chapter : 2 Peter 3