தமிழ்

2 Peter 3:17 in Tamil

2 பேதுரு 3:17
ஆதலால் பிரியமானவர்களே, இவைகள் முன்னமே நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியால், அக்கிரமக்காரருடைய வஞ்சகத்திலே நீங்கள் இழுப்புண்டு உங்கள் உறுதியிலிருந்து விலகி விழுந்துபோகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருந்து,


2 பேதுரு 3:17 in English

aathalaal Piriyamaanavarkalae, Ivaikal Munnamae Neengal Arinthirukkirapatiyaal, Akkiramakkaararutaiya Vanjakaththilae Neengal Iluppunndu Ungal Uruthiyilirunthu Vilaki Vilunthupokaathapatikku Echcharikkaiyaayirunthu,


Read Full Chapter : 2 Peter 3