தமிழ்

Matthew 7:15 in Tamil

மத்தேயு 7:15
கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்; அவர்கள் ஆட்டுத்தோலைப் போர்த்துக்கொண்டு உங்களிடத்தில் வருவார்கள்; உள்ளத்திலோ அவர்கள் பட்சிக்கிற ஓநாய்கள்.


மத்தேயு 7:15 in English

kallaththeerkkatharisikalukku Echcharikkaiyaayirungal; Avarkal Aattuththolaip Porththukkonndu Ungalidaththil Varuvaarkal; Ullaththilo Avarkal Patchikkira Onaaykal.


Read Full Chapter : Matthew 7