தமிழ்

Micah 3:11 in Tamil

மீகா 3:11
அதின் தலைவர்கள் பரிதானத்துக்கு நியாயந்தீர்க்கிறார்கள்; அதின் ஆசாரியர்கள் கூலிக்கு உபதேசிக்கிறார்கள்; அதின் தீர்க்கதரிசிகள் பணத்துக்குக் குறிசொல்லுகிறார்கள்; ஆகிலும் அவர்கள் கர்த்தரை சார்ந்துகொண்டு: கர்த்தர் எங்கள் நடுவில் இல்லையோ? தீங்கு எங்கள்மேல் வராது என்கிறார்கள்.

Micah 3:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money: yet will they lean upon the LORD, and say, Is not the LORD among us? none evil can come upon us.

American Standard Version (ASV)

The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money: yet they lean upon Jehovah, and say, Is not Jehovah in the midst of us? no evil shall come upon us.

Bible in Basic English (BBE)

Its heads take rewards for judging, and the priests take payment for teaching, and the prophets get silver for reading the future: but still, supporting themselves on the Lord, they say, Is not the Lord among us? no evil will overtake us.

Darby English Bible (DBY)

The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money; yet do they lean upon Jehovah, and say, Is not Jehovah in the midst of us? no evil shall come upon us.

World English Bible (WEB)

Her leaders judge for bribes, And her priests teach for a price, And her prophets of it tell forturnes for money: Yet they lean on Yahweh, and say, Isn’t Yahweh in the midst of us? No disaster will come on us.

Young’s Literal Translation (YLT)

Her heads for a bribe do judge, And her priests for hire do teach, And her prophets for silver divine, And on Jehovah they lean, saying, `Is not Jehovah in our midst? Evil doth not come in upon us.’

மீகா 3:11 in English

athin Thalaivarkal Parithaanaththukku Niyaayantheerkkiraarkal; Athin Aasaariyarkal Koolikku Upathaesikkiraarkal; Athin Theerkkatharisikal Panaththukkuk Kurisollukiraarkal; Aakilum Avarkal Karththarai Saarnthukonndu: Karththar Engal Naduvil Illaiyo? Theengu Engalmael Varaathu Enkiraarkal.


Read Full Chapter : Micah 3