தமிழ்

Isaiah 48:2 in Tamil

ஏசாயா 48:2
அவர்கள் தங்களைப் பரிசுத்த நகரத்தார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள இஸ்ரவேலின் தேவன்மேல் பற்றுதலாயிருக்கிறார்கள்.

Isaiah 48:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

For they call themselves of the holy city, and stay themselves upon the God of Israel; The LORD of hosts is his name.

American Standard Version (ASV)

(for they call themselves of the holy city, and stay themselves upon the God of Israel; Jehovah of hosts is his name):

Bible in Basic English (BBE)

For they say that they are of the holy town, and put their faith in the God of Israel: the Lord of armies is his name.

Darby English Bible (DBY)

For they are named after the holy city, and stay themselves upon the God of Israel: Jehovah of hosts is his name.

World English Bible (WEB)

(for they call themselves of the holy city, and stay themselves on the God of Israel; Yahweh of Hosts is his name):

Young’s Literal Translation (YLT)

For from the Holy City they have been called, And on the God of Israel been supported, Jehovah of Hosts `is’ His name.

ஏசாயா 48:2 in English

avarkal Thangalaip Parisuththa Nakaraththaar Entu Senaikalin Karththar Ennum Naamamulla Isravaelin Thaevanmael Pattuthalaayirukkiraarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 48