தமிழ்

Isaiah 52:1 in Tamil

ஏசாயா 52:1
எழும்பு, எழும்பு, சீயோனே, உன் வல்லமையைத் தரித்துக்கொள்; பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலேமே, உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள்; விருத்தசேதனமில்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை.

Isaiah 52:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean.

American Standard Version (ASV)

Awake, awake, put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean.

Bible in Basic English (BBE)

Awake! awake! put on your strength, O Zion; put on your beautiful robes, O Jerusalem, the holy town: for from now there will never again come into you the unclean and those without circumcision.

Darby English Bible (DBY)

Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean.

World English Bible (WEB)

Awake, awake, put on your strength, Zion; put on your beautiful garments, Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into you the uncircumcised and the unclean.

Young’s Literal Translation (YLT)

Awake, awake, put on thy strength, O Zion, Put on the garments of thy beauty, Jerusalem — the Holy City; For enter no more into thee again, Do the uncircumcised and unclean.

ஏசாயா 52:1 in English

elumpu, Elumpu, Seeyonae, Un Vallamaiyaith Thariththukkol; Parisuththa Nakaramaakiya Erusalaemae, Un Alangaara Vasthirangalai Uduththikkol; Viruththasethanamillaathavanum Asuththanum Ini Unnidaththil Varuvathillai.


Read Full Chapter : Isaiah 52