தமிழ்

Isaiah 61:3 in Tamil

ஏசாயா 61:3
சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களைச் சீர்ப்படுத்தவும் அவர்களுக்குச் சாம்பலுக்குப் பதிலாகச் சிங்காரத்தையும், துயரத்துக்குப் பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும், ஒடுங்கின ஆவிக்குப் பதிலாகத் துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும், அவர் என்னை அனுப்பினார்; அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்களென்னப்படுவார்கள்.

Isaiah 61:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness; that they might be called trees of righteousness, the planting of the LORD, that he might be glorified.

American Standard Version (ASV)

to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them a garland for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness; that they may be called trees of righteousness, the planting of Jehovah, that he may be glorified.

Bible in Basic English (BBE)

To give them a fair head-dress in place of dust, the oil of joy in place of the clothing of grief, praise in place of sorrow; so that they may be named trees of righteousness, the planting of the Lord, and so that he may have glory.

Darby English Bible (DBY)

to appoint unto them that mourn in Zion, that beauty should be given unto them instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, the garment of praise instead of the spirit of heaviness: that they might be called terebinths of righteousness, the planting of Jehovah, that he may be glorified.

World English Bible (WEB)

to appoint to those who mourn in Zion, to give to them a garland for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness; that they may be called trees of righteousness, the planting of Yahweh, that he may be glorified.

Young’s Literal Translation (YLT)

To appoint to mourners in Zion, To give to them beauty instead of ashes, The oil of joy instead of mourning, A covering of praise for a spirit of weakness, And He is calling to them, `Trees of righteousness, The planting of Jehovah — to be beautified.’

ஏசாயா 61:3 in English

seeyonilae Thuyarappattavarkalaich Seerppaduththavum Avarkalukkuch Saampalukkup Pathilaakach Singaaraththaiyum, Thuyaraththukkup Pathilaaka Aanantha Thailaththaiyum, Odungina Aavikkup Pathilaakath Thuthiyin Utaiyaiyum Kodukkavum, Avar Ennai Anuppinaar; Avarkal Karththar Thammutaiya Makimaikkentu Naattina Neethiyin Virutchangalennappaduvaarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 61