தமிழ்

1 Peter 2:9 in Tamil

1 பேதுரு 2:9
நீங்களோ, உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள்.

1 Peter 2:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light;

American Standard Version (ASV)

But ye are a elect race, a royal priesthood, a holy nation, a people for `God’s’ own possession, that ye may show forth the excellencies of him who called you out of darkness into his marvellous light:

Bible in Basic English (BBE)

But you are a special people, a holy nation, priests and kings, a people given up completely to God, so that you may make clear the virtues of him who took you out of the dark into the light of heaven.

Darby English Bible (DBY)

But *ye* [are] a chosen race, a kingly priesthood, a holy nation, a people for a possession, that ye might set forth the excellencies of him who has called you out of darkness to his wonderful light;

World English Bible (WEB)

But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God’s own possession, that you may show forth the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light:

Young’s Literal Translation (YLT)

and ye `are’ a choice race, a royal priesthood, a holy nation, a people acquired, that the excellences ye may shew forth of Him who out of darkness did call you to His wondrous light;

1 பேதுரு 2:9 in English

neengalo, Ungalai Anthakaaraththinintu Thammutaiya Aachchariyamaana Oliyinidaththirku Varavalaiththavarutaiya Punnnniyangalai Arivikkumpatikkuth Therinthukollappatta Santhathiyaayum, Raajareekamaana Aasaariyakkoottamaayum, Parisuththa Jaathiyaayum, Avarukkuch Sonthamaana Janamaayum Irukkireerkal.


Read Full Chapter : 1 Peter 2