தமிழ்

Revelation 1:6 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:6
நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மைக் கழுவி, தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென்.

Revelation 1:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

American Standard Version (ASV)

and he made us `to be’ a kingdom, `to be’ priests unto his God and Father; to him `be’ the glory and the dominion for ever and ever. Amen.

Bible in Basic English (BBE)

And has made us to be a kingdom and priests to his God and Father; to him let glory and power be given for ever and ever. So be it.

Darby English Bible (DBY)

and made us a kingdom, priests to his God and Father: to him [be] the glory and the might to the ages of ages. Amen.

World English Bible (WEB)

and he made us to be a Kingdom, priests to his God and Father; to him be the glory and the dominion forever and ever. Amen.

Young’s Literal Translation (YLT)

and did make us kings and priests to his God and Father, to him `is’ the glory and the power to the ages of the ages! Amen.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:6 in English

nammidaththil Anpukoornthu Thamathu Iraththaththinaalae Nammutaiya Paavangalara Nammaik Kaluvi, Thammutaiya Pithaavaakiya Thaevanukku Munpaaka Nammai Raajaakkalum Aasaariyarkalumaakkina Avarukku Makimaiyum Vallamaiyum Ententaikkum Unndaayiruppathaaka. Aamen.


Read Full Chapter : Revelation 1