தமிழ்

Revelation 1:3 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:3
இந்தத் தீர்க்கதரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும், கேட்கிறவர்களும், இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபமாயிருக்கிறது.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:3 in English

inthath Theerkkatharisana Vasanangalai Vaasikkiravanum, Kaetkiravarkalum, Ithil Eluthiyirukkiravaikalaik Kaikkollukiravarkalum Paakkiyavaankal, Kaalam Sameepamaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Revelation 1