தமிழ்

Revelation 22:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:10
பின்னும், அவர் என்னை நோக்கி: இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள, தீர்க்கதரிசன வசனங்களை முத்திரைபோடவேண்டாம்; காலம் சமீபமாயிருக்கிறது.

Revelation 22:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.

American Standard Version (ASV)

And he saith unto me, Seal not up the words of the prophecy of this book; for the time is at hand.

Bible in Basic English (BBE)

And he said to me, Let not the words of this prophet’s book be kept secret, because the time is near.

Darby English Bible (DBY)

And he says to me, Seal not the words of the prophecy of this book. The time is near.

World English Bible (WEB)

He said to me, “Don’t seal up the words of the prophecy of this book, for the time is at hand.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he saith to me, `Thou mayest not seal the words of the prophecy of this scroll, because the time is nigh;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:10 in English

pinnum, Avar Ennai Nnokki: Inthap Pusthakaththilulla, Theerkkatharisana Vasanangalai Muththiraipodavaenndaam; Kaalam Sameepamaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Revelation 22