தமிழ்

Daniel 8:26 in Tamil

தானியேல் 8:26
சொல்லப்பட்ட இராப்பகல்களின்தரிசனம் சத்தியமாயிருக்கிறது; ஆதலால் இந்தத் தரிசனத்தை நீ மறைத்துவை; அதற்கு இன்னும் அநேகநாள் செல்லும் என்றான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Daniel 8:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the vision of the evening and the morning which was told is true: wherefore shut thou up the vision; for it shall be for many days.

American Standard Version (ASV)

And the vision of the evenings and mornings which hath been told is true: but shut thou up the vision; for it belongeth to many days `to come’.

Bible in Basic English (BBE)

And the vision of evenings and mornings which has been talked of is true: and keep the vision secret; for it has to do with the far-off future.

Darby English Bible (DBY)

And the vision of the evening and the morning which hath been told is true; but close thou up the vision, for it is for many days [to come].

World English Bible (WEB)

The vision of the evenings and mornings which has been told is true: but seal up the vision; for it belongs to many days [to come].

Young’s Literal Translation (YLT)

And the appearance of the evening and of the morning, that is told, is true; and thou, hide thou the vision, for `it is’ after many days.’

தானியேல் 8:26 in English

sollappatta Iraappakalkalintharisanam Saththiyamaayirukkirathu; Aathalaal Inthath Tharisanaththai Nee Maraiththuvai; Atharku Innum Anaekanaal Sellum Entan.


Read Full Chapter : Daniel 8