தமிழ்

Daniel 10:1 in Tamil

தானியேல் 10:1
பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்திலே பெல்தெஷாத்சார் என்று பெயரிடப்பட்ட தானியேலுக்கு ஒரு காரியம் வெளியாக்கப்பட்டது; அந்தக் காரியம் சத்தியமும் நீடிய யுத்தத்துக்கு அடுத்ததுமாயிருக்கிறது; அந்தக் காரியத்தை அவன் கவனித்து, தரிசனத்தின் பொருளை அறிந்துகொண்டான்.

Daniel 10:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision.

American Standard Version (ASV)

In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, even a great warfare: and he understood the thing, and had understanding of the vision.

Bible in Basic English (BBE)

In the third year of Cyrus, king of Persia, a secret was unfolded to Daniel, whose name was Belteshazzar; and the thing was true, even a hard work: and he had knowledge of it, and the vision was clear to him.

Darby English Bible (DBY)

In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing is true, but the appointed time of trial is long; and he understood the thing, and had understanding of the vision.

World English Bible (WEB)

In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, even a great warfare: and he understood the thing, and had understanding of the vision.

Young’s Literal Translation (YLT)

In the third year of Cyrus king of Persia, a thing is revealed to Daniel, whose name is called Belteshazzar, and the thing `is’ true, and the warfare `is’ great: and he hath understood the thing, and hath understanding about the appearance.

தானியேல் 10:1 in English

persiyaavin Raajaavaakiya Koraes Arasaannda Moontam Varushaththilae Peltheshaathsaar Entu Peyaridappatta Thaaniyaelukku Oru Kaariyam Veliyaakkappattathu; Anthak Kaariyam Saththiyamum Neetiya Yuththaththukku Aduththathumaayirukkirathu; Anthak Kaariyaththai Avan Kavaniththu, Tharisanaththin Porulai Arinthukonndaan.


Read Full Chapter : Daniel 10