தமிழ்

Daniel 2:21 in Tamil

தானியேல் 2:21
அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர்; ராஜாக்களைத் தள்ளி, ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர்; ஞானிகளுக்கு ஞானத்தையும், அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறவர்.

Daniel 2:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he changeth the times and the seasons: he removeth kings, and setteth up kings: he giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding:

American Standard Version (ASV)

And he changeth the times and the seasons; he removeth kings, and setteth up kings; he giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that have understanding;

Bible in Basic English (BBE)

By him times and years are changed: by him kings are taken away and kings are lifted up: he gives wisdom to the wise, and knowledge to those whose minds are awake:

Darby English Bible (DBY)

And it is he that changeth times and seasons; He deposeth kings, and setteth up kings; He giveth wisdom to the wise, And knowledge to them that know understanding.

World English Bible (WEB)

He changes the times and the seasons; he removes kings, and sets up kings; he gives wisdom to the wise, and knowledge to those who have understanding;

Young’s Literal Translation (YLT)

And He is changing times and seasons, He is causing kings to pass away, and He is raising up kings; He is giving wisdom to the wise, and knowledge to those possessing understanding.

தானியேல் 2:21 in English

avar Kaalangalaiyum Samayangalaiyum Maattukiravar; Raajaakkalaith Thalli, Raajaakkalai Aerpaduththukiravar; Njaanikalukku Njaanaththaiyum, Arivaalikalukku Arivaiyum Kodukkiravar.


Read Full Chapter : Daniel 2