தமிழ்

Daniel 2:2 in Tamil

தானியேல் 2:2
அப்பொழுது ராஜா தன் சொப்பனங்களைத் தனக்குத் தெரிவிக்கும்பொருட்டு சாஸ்திரிகளையும் ஜோசியரையும் சூனியக்காரரையும் கல்தேயரையும் அழைக்கச்சொன்னான்; அவர்கள் வந்து, ராஜசமுகத்தில் நின்றார்கள்.

Daniel 2:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the Chaldeans, for to shew the king his dreams. So they came and stood before the king.

American Standard Version (ASV)

Then the king commanded to call the magicians, and the enchanters, and the sorcerers, and the Chaldeans, to tell the king his dreams. So they came in and stood before the king.

Bible in Basic English (BBE)

Then the king gave orders that the wonder-workers, and the users of secret arts, and those who made use of evil powers, and the Chaldaeans, were to be sent for to make clear to the king his dreams. So they came and took their places before the king.

Darby English Bible (DBY)

And the king commanded to call the scribes, and the magicians, and the sorcerers, and the Chaldeans, to shew the king his dreams; and they came and stood before the king.

World English Bible (WEB)

Then the king commanded to call the magicians, and the enchanters, and the sorcerers, and the Chaldeans, to tell the king his dreams. So they came in and stood before the king.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the king saith to call for scribes, and for enchanters, and for sorcerers, and for Chaldeans, to declare to the king his dreams. And they come in and stand before the king;

தானியேல் 2:2 in English

appoluthu Raajaa Than Soppanangalaith Thanakkuth Therivikkumporuttu Saasthirikalaiyum Josiyaraiyum Sooniyakkaararaiyum Kalthaeyaraiyum Alaikkachchaொnnaan; Avarkal Vanthu, Raajasamukaththil Nintarkal.


Read Full Chapter : Daniel 2