தமிழ்

Daniel 2:5 in Tamil

தானியேல் 2:5
ராஜா கல்தேயருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: என்னிடத்திலிருந்து பிறக்கிற தீர்மானம் என்னவென்றால், நீங்கள் சொப்பனத்தையும் அதின் அர்த்தத்தையும் எனக்கு அறிவியாமற்போனால் துண்டித்துப்போடப்படுவீர்கள்; உங்கள் வீடுகள் எருக்களங்களாக்கப்படும்.

Daniel 2:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

The king answered and said to the Chaldeans, The thing is gone from me: if ye will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill.

American Standard Version (ASV)

The king answered and said to the Chaldeans, The thing is gone from me: if ye make not known unto me the dream and the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill.

Bible in Basic English (BBE)

The king made answer and said to the Chaldaeans, This is my decision: if you do not make clear to me the dream and the sense of it, you will be cut in bits and your houses made waste.

Darby English Bible (DBY)

The king answered and said to the Chaldeans, The command is gone forth from me: If ye do not make known unto me the dream, and its interpretation, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill.

World English Bible (WEB)

The king answered the Chaldeans, The thing is gone from me: if you don’t make known to me the dream and the interpretation of it, you shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill.

Young’s Literal Translation (YLT)

The king hath answered and said to the Chaldeans, `The thing from me is gone; if ye do not cause me to know the dream and its interpretation, pieces ye are made, and your houses are made dunghills;

தானியேல் 2:5 in English

raajaa Kalthaeyarukkup Pirathiyuththaramaaka: Ennidaththilirunthu Pirakkira Theermaanam Ennavental, Neengal Soppanaththaiyum Athin Arththaththaiyum Enakku Ariviyaamarponaal Thunntiththuppodappaduveerkal; Ungal Veedukal Erukkalangalaakkappadum.


Read Full Chapter : Daniel 2