தமிழ்

Daniel 2:28 in Tamil

தானியேல் 2:28
மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்திலிருக்கிற தேவன் கடைசிநாட்களில் சம்பவிப்பதை ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சாருக்குத் தெரிவித்திருக்கிறார்; உம்முடைய சொப்பனமும் உமது படுக்கையின்மேல் உம்முடைய தலையில் உண்டான தரிசனங்களும் என்னவென்றால்:

FavoriteLoadingAdd to favorites

Daniel 2:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream, and the visions of thy head upon thy bed, are these;

American Standard Version (ASV)

but there is a God in heaven that revealeth secrets, and he hath made known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream, and the visions of thy head upon thy bed, are these:

Bible in Basic English (BBE)

But there is a God in heaven, the unveiler of secrets, and he has given to King Nebuchadnezzar knowledge of what will take place in the last days. Your dreams and the visions of your head on your bed are these:

Darby English Bible (DBY)

but there is a God in the heavens, who revealeth secrets, and maketh known to king Nebuchadnezzar what shall be at the end of days. Thy dream, and the visions of thy head upon thy bed are these:

World English Bible (WEB)

but there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Your dream, and the visions of your head on your bed, are these:

Young’s Literal Translation (YLT)

but there is a God in the heavens, a revealer of secrets, and He hath made known to king Nebuchadnezzar that which `is’ to be in the latter end of the days. `Thy dream and the visions of thy head on thy bed are these:

தானியேல் 2:28 in English

maraiporulkalai Velippaduththukira Paralokaththilirukkira Thaevan Kataisinaatkalil Sampavippathai Raajaavaakiya Naepukaathnaechchaாrukkuth Theriviththirukkiraar; Ummutaiya Soppanamum Umathu Padukkaiyinmael Ummutaiya Thalaiyil Unndaana Tharisanangalum Ennavental:


Read Full Chapter : Daniel 2